Contents


Andre sites


Language/sprog


 

Action


Der er mange former for test...

Test kan udføres som løbende del af udviklingen, både positiv-negativ test (eller kun negativ), kun på bruger siden (eller på alle sider), som afsluttende "hånden på værket" kvalitetssikring, etc. Men selv den bedste test viser aldrig andet end det, der er testet for. Hvis der er noget man ikke forventer - eller tester for - så er udfaldet uvist. Således er kvaliteten af test ofte præget af testerens begrænsede forventninger til udfaldsrummet - og den bedste test opnås, når testeren formår at forrestille sig - og teste flest muligt af udfaldsrummets situationer.