Contents


Andre sites


Language


 

Testcase


In the beginning...


in the past En af de mest basale love i kvantemekanikken er jo at man ikke samtidigt kan m&arin;le sted, tid og hastighed med ubegrænset præcision. Udfordringen er at m&arin;lingen jo hest skal p&arin;virke det testede system (og dermed test resultaterne) mindst muligt.

En anden udfordring er at man skal have tilstrækkeligt overblik over udfaldsrummet.


Stadig mere kompleks verden


in the past I en stadig mere kompleks verden er det te utal af parametre som kan ændre sig - ogs&arin; i fremtiden, p&arin; en m&arin;de der ikke aktuelt er synligt.


Inportant sitesauktion
auktioner
auction
Comics auctions