Contents


Andre sites


Language


 

eller... "Hvorfor en teknisk tester kan være en fordel"


Business card - "helping is my business"

Hvorfor test er vigtig


in the past Test er en del af en større, nødvendig proces.

Test bekræftiger forretningsmæssige forståelse og tekniske løsning.

Og det "koster kassen" at rette "i produktion".


-eller-Hvorfor en teknisk tester er en god ide


in the past Udgangspunkt for enhver test er specifikationer... funktionelle... forretningsmæssige... tekniske... Der er test af specificerede krav og Non-Function-Requirements (NFR). Forståelse af muligheder og begrænsninger af teknikken vil være forstået af en teknisk tester - fordi denne vil have taget samme tur mange gange før.
  • de ved hvad en almidenlig bruger vil forvente
  • de kender almindelige NFR krav udenad (hvor lang tid en bruger vil vente på at en side vises)
  • de kan se teknikken mht. kracspecifikation, mellem linjerne, i forlængelse af teksten osv.


Hvordan en teknisk tester arbejder


in the past Det første en teknisk tester vil gøre (som alle testere) er at læse kravspec og NFR (hvis den er specificeret). Derefter læses eksisterende test cases (hvis der allerede er specificeret nogen). Men derefter vil en teknisk tester lave en test ud fra en teknisk analyse.


Maksimering af Business Value vil findes ved optimal udnyttelse af teknologi til at opnå de forretningmæssige mål, indenfor udstukne tidsrammer. En teknisk tester vil forstå dette forhold.
  • med udgangspunkt i tidsrammer allokeres / prioriteres test, ud fra teknisk største risiko - højeste forretningsmæssig værdi - og mulighed for hurtig realisering af test.
  • tekniske testere kender en typisk forventet NFR
  • de kan se teknikken mht. kracspecifikation, mellem linjerne, i forlængelse af teksten osv.


IEEE 829-1998


Der findes forskellige standarder for test case templates. Som udgangspunkt stiller standarderne krav til hvilke ting bør kunne forefindes i en test case. Dette er bestemt en fornuftig standard - men der bør også altid også tages hensyn til tidligere traditionel udformning. En testcase er primært god, hvis den bliver forstået af dem, som skal udføre den.


Hvordan en test case kan se ud i praksis


Test cases bliver normalt altid tilpasset aktuel praksis. Der kan blive tale om tilpasning til HP QC eller Jira.

Her er angivet eksempel i hhv. word og pdf format.

Inportant sitesauktion
auktioner
auction
Comics auctions